Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/11/2018 18:19, số lượt xem: 271

Khuyến khích kinh doanh để lắm tiền
Nhiều rồi cuộc sống sướng như tiên
Chồng nem mấy lạng treo đầy ngõ
Vợ chả vài cân buộc khắp hiên
Chị gái già đời vui quán lắc
Em trai tí tuổi thích sòng liêng
Nhà tù đá lạnh công an hỏi
Chị khóc, anh kêu vái địa - thiên...

30/11/2013