Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2015 08:58, số lượt xem: 503

Đồng hồ rộn rã sáng hôm nay
Ước hẹn bao lâu đã đến ngày
Hạnh phúc đang chờ nhanh chóng lại
Gia đình cất gọi phải về ngay
Bao nhiêu bận nhớ dài đêm tỏ
Đã biết khi hờn ngắn mộng thay
Nghỉ phép cơ mà anh chậm nhịp
Ăn đòn, cấm cửa... kịch - tuồng hay...

11-09-2015