Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/09/2015 09:20, số lượt xem: 369

Nuốt hận rồi mà lệ vẫn lăn
Tràn hoen bọng mắt tím thâm lằn
Đêm nay hắn bỏ người chăn gối
Bữa mốt ai tìm kẻ chiếu khăn
Phải áo đâu mà ngày tháng đổi
Hay mèo có phải tối đêm săn
Gieo chi mốt gặt lời không đổi
Nuốt hận rồi mà lệ vẫn lăn...

10-09-2015