Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 06/11/2018 12:38, số lượt xem: 343

Con nuôi
Hoá biến con bồ
Hai mươi tuổi lẻ
Con vồ cái chi
Bạc tiền vỗ cánh bay đi
Con bồ điêu đứng
Con nuôi
Ai cần...

Bố nuôi
Nuôi cái bố cần
Đồng tiền biến hoá
Bố - bồ ngẫu nhiên
Năm ba tái chút xuân tiên
Cầm tiền hoá phép
Đảo điên tâm đời
Cuộc vui
Hữu hạn mê tơi
Phần ba cuộc sống
Trâu cười cỏ non
Sói già nuôi - giúp cừu non
Cừu cười sữa tốt
Lợi rồi vẫy tai...

Than đi
Thán đi ai
Một mớ đời rối
Khóc cười nghiệp - tâm...

29/11/2013