Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/09/2019 11:32, số lượt xem: 505

Tu tâm thanh tịnh mình
Có ngộ được gì không
Gật đầu một xác hình
Đầu lắc uổng hoài công...

Chữ tâm tạo tất cả
Nghiệp chướng vướng Sân Si
Lòng Tham đời lắm quá
Tam độc hành hạ vì...

Thường xuyên giữ chánh niệm
Trừ được phiền não đi
Phật trong tâm sẽ hiện
Lậy quỳ niệm A Di...

17.01.2014