Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/12/2018 16:52, số lượt xem: 272

Lũ nhóc nâng ly chẳng kính bà
Môi chìa nước - tửu đổ hoà pha
Bề trên đỏ mắt long đao múa
Phận dưới xanh mi hạc cước qua
Một hũ rời bàn - ù té chạy
Vài bình bỏ ghế - phi thân xa
Khom người xuống tấn đanh tia sét
Miệng hét hay chưa bát cú già...

08.12.2013