Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/05/2020 09:41, số lượt xem: 343

Bao nhiêu gánh nặng cuộc đời
Cũng tiêu tan hết khi cười cùng nhau
Tiếng cười xua đuổi trầm ngâu
Ưu phiền lạc lối còn lâu mới tìm
Vô tâm khi cứ lặng im
Vô tình câu nói nhói tim một đời
Đừng găm dao sắc trong lời
Nên thêm vị ngọt vào rồi hãy ban
Kim tiền khắc khổ cơ hàn
Cười thêm một tiếng thêm tan khổ hầy
Anh em bằng hữu đó đây
Hãy cười nhiều nhé cho lây lan cười...

14-05-2020