Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/02/2020 08:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 11/09/2022 22:07, số lượt xem: 287

Đêm nằm khó ngủ bực thằng tôi
Điếu thuốc xuyên không quá nửa đồi
Gối chiếc tì hoài đau đớn vật
Chăn đơn quặp mãi nỉ non ngồi
Nhà bên đón mộng mơ hổn hển
Đứa cạnh vơ điềm giấc lôi thôi
Hỡi đất! Ôi trời! Ai thấu hiểu
Đêm nằm khó ngủ bực thằng tôi…

05-02-2020