Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/04/2017 06:42, số lượt xem: 250

Chửa uống ly nào đã chuếnh say
Phù sinh một cõi thở than này
Trời mưa bấn cuộc buồn nhân thế
Lệ đá vương thời khóc chốn đây
Lỡ kiếp làm người tu chẳng đặng
Rời hồn thoát xác hoạ điều hay
Bao giờ mới lại quê hương nhỉ
Một bóng cô phòng nhớ quắt quay…

18-04-2017