Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/09/2018 18:02, số lượt xem: 287

Màn sương khói toả cầu Thê Húc
Nổi bật thân mình quyện bóng soi
Rực đỏ buông khoe trên mặt nước
Trầm xanh giữ đậy dưới nền trời
Cành khô ngó trách đâu trồi biếc
Lá héo dòm than đó nhánh đời
Thả máy pha mầu khua bút vẽ
Hàn tâm phối cảnh hoạ bức mời...

24/11/2013