Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/09/2018 14:42, số lượt xem: 270

Một giỏ hoa
Một bầu tình
Hương trinh nở quyện
Tim mình
Một đôi…
Vòng tay
Hạnh phúc đôi môi
Chờ thời khắc điểm
Quyện đời vào nhau…
Đông tươi
Thả lạnh trêu đời
Ấy là vì lạnh
Nên đời quyện đôi
Lạnh thêm
Lạnh nữa đông ơi
Người người gắn kết
Sưởi đời niềm vui...

25/11/2013