Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/01/2016 13:09, số lượt xem: 435

Tết đến rồi này lặng mỗi ta
Nhìn xuân phát lộc tới muôn nhà
Thu lòng lỡ chạnh trời ban giá
Núp gối thương lầm đất tặng hoa
Pháo nổ trong tim cờ buồn hạ
Đào tươi trước gió cảnh vui hoà
Mừng người hạnh phúc vang ròn rã
Át mất đâu còn giọt lệ pha…

04-01-2016