Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/10/2022 08:19, số lượt xem: 192

Bỏ lại bên ngoài những tiếng la
Vào phòng máy lạnh mặc dân ta
Quan anh nhắm mắt… mà thôi kệ
Cánh cửa cài khuy… chắc tại là…

21-10-2022