54.00

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 07/06/2018 08:14, số lượt xem: 265

Bữa tê O nớ trốn trong thơ
Mây ơi nhắn gió kiếm trăng dùm
Hương nồng tóc mây cứ buông xoã
Ngẫn ngơ bên chiều chiếc lá run
Mùa thu xa ngái lòng rơi tím
Bơ phờ một cõi tinh chợt phai
Gã khờ mãi đợi guốc khua tiếng
Mờ bước chân O khấp khễnh đời...

Bài thơ viết tặng thi sỹ Dáng Thơ Melbourne Australia

Ngày 07/06/2018
Xuân hiệp Xuân lộc Đồng nai