34.33

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 02/07/2016 09:56, số lượt xem: 987

Về đây guốc mộc em khua khẽ
Thỏ thẻ đôi điều chuyện mình yêu
Giòng Hương liêu xiêu nước tràn bờ
Áo trắng bây chừ càng trắng hơn
Lãng đãng bên chiều cơn mơ ngủ
Trong phủ công tằng nhẹ gót hoa
Bên ta cả trời miền xưa cũ
Theo nhau một đời guốc mộc thương...

Ngày 02/7/2016
Xuân hiệp Xuân lộc Đồng nai