194.95

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 22/05/2016 09:35, số lượt xem: 1088

Trời hôn mây tím bờ môi cong
Gió ghen trăng đỗ lai láng giòng
Lòng em sương đọng hé nụ mưa
Lưa thưa hạt rớt tiếng dương cầm
Âm thầm chạm khẽ nốt tơ run
Mi mi re mi si re do la
Ui da đường mây tóc quên rẽ
Khe khẽ giùm em tiếng yêu đầu
Đừng để sầu vuơng vai gầy guộc
Đừng buộc tình em tội gió trăng

Ngày 22/5/2016
Đồng nai