Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 03/01/2014 18:29

Cả một gam vàng thu phía trước
Cầm lòng sao nổi trước heo may
Bụi cũng vàng lên trong nắng đoái
Tán loạn vuông trời dáng lá bay


Nguồn: Ngô Văn Phú, Vầng trăng dấu hỏi (thơ), NXB Hội nhà văn, 2006