Giữa đồng nổi bật ba chòm núi
Thợ Tạo ban đầu khéo dụng tâm
Vũ trụ chứa hoài bao vận hội
Đất trời trẻ mãi với quang âm
Lý triều bia để chữ mờ nét
Động chủ thơ in rêu nhú mầm
Khách rắp hỏi sư nhiều chuyện núi
Sư trông mây trắng trỏ cười thầm


Nguồn: Một số tác giả và tác phẩm trong Ngô gia văn phái, Ty Văn hoá và thông tin Hà Sơn Bình, 1980
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)