Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (154 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (9 bài)
- Cao Bá Quát (386 bài)
Tạo ngày 11/11/2021 12:06 bởi hongha83
Ngô Thì Điển 吳時典 tự Kính Phủ 敬甫, hiệu Tĩnh Trai 靖齋, không rõ năm sinh và mất, là con trai cả Ngô Thì Nhậm. Theo Ngô gia thế phả, Ngô Thì Điển là giám sinh Quốc tử giám. Ông giỏi học thuật, văn chương. Dưới thời Tây Sơn (Quang Toản), Ngô Thì Điển đã tham gia tích cực vào việc sửa chép và trông coi khắc in bộ sử Đại Việt sử ký tiền biên do Ngô Thì Sĩ làm, Ngô Thì Nhậm đính chính. Đặc biệt Ngô Thì Điển là người khởi soạn bộ Ngô gia văn phái. Về sáng tác, Ngô Thì Điển có tập Dưỡng chuyết thi văn. Ông sáng tác chủ yếu vào giai đoạn đầu triều Nguyễn, viết không nhiều nhưng văn thơ ông có tâm trạng và có cốt cách, phong vị riêng.