13.00
Đăng ngày 04/01/2018 16:14, số lượt xem: 257

Chỉ còn vắng mặt bánh chưng
Nồi liêu xiêu vẹo trên từng cói giang
Ngõ xưa vắng bóng người làng
Để chiều lấm lét hoa vàng mong manh.

1/1/2018