Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/10/2017 18:03, số lượt xem: 537

Giỏ tre đành đạch cá trê
Õng a õng ẹo quẹo về bàn chân
Lơ ngơ ngoe nguẩy áo quần
Cái hồn bịp bợm cái thân kềnh càng.

Cá ghét bơi về ao làng
Cáu mượn chiều đỏ tràn lan mắt người
Bòng bong thích lượn lờ chơi
Chán sông cạn, chán cả đời… mắc câu
Cá diếc đàn đúm gọi nhau
Mới banh mắt sáng về đâu rán giòn
Cá trạch nay rúc mai luồn
Bỏ bê mưa nắng thành khôn hết phần.

Cá rô nháo nhác đầy sân
Tay măng vút vụt đầu cần quăng lên
Vó rách thì hớt bùn đen
Trêu người cái gọng cá vền thong dong
Cá mương lêu ngêu trên sông
Cá mại một mớ bòng bong trương phềnh
Cá mè ăn nổi vòng quanh
Cá chép tí tuổi râu thành cụ non.

Cá dại rồi cá lại cá khôn
Cá ba họ cá vẫn còn trẻ thơ
Trực đêm lại nhớ ngày xưa
Xểnh con giun đất cá cờ đói meo.

16/8/2017