Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/03/2018 18:06, số lượt xem: 281

Rựa đồng nứt nẻ thu khô
Gót chân ê ẩm cạch thồ vẹo xiêu
Cỏ cầm năm ngón tay rêu
Trưng ra mỏi miệng rất nhiều phàm ăn.

Cổ cò vêu vác lần khăn
Rạ non giã họng cuộn chăn đợi mùa
Bù nhìn rít gió sau chùa
Cắm răng khất thực ngày thưa siêu hình
Rơm lê tay nải tội tình
Tãi bòng bong chuyện tày đình đa mang.

Gót phàm tập tễnh liêu hoang
Đất dâng lọn cỏ vá vàng áo quê
Mẹ còm chân khói sau đê
Loang sương sấp bóng mẹ về nhặt ai?

Chiều ngồi khâm niệm thu phai
Cỏ khô chống gậy khóc hoài trăm năm.

31/3/2018