Đăng ngày 09/02/2023 00:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 19/02/2023 16:25, số lượt xem: 1222

Khắp nơi toàn cỏ dại
Vắng vẻ chẳng người qua
Rồi có người dọn đến
Phát cỏ và trồng hoa

Khắp vườn hoa sao nhái
Hồng, cúc hoa đồng tiền
Lơ thơ cành diên vĩ
Dập dìu dưới mái hiên

Một ngày người đi xa
Bỏ lại những chậu hoa
Vạn thọ xơ xác lá
Đổ gục trước sân nhà.

Khắp nơi toàn cỏ dại
Thưa thớt vài bụi hoa
Rất nhiều người qua lại
Họ đến chỉ thoáng qua