35.00
1 người thích
Đăng ngày 20/09/2017 17:05, số lượt xem: 132

Thúy dạ giai nhân giai tình quân,
Hữu hoa, hữu nguyệt, hữu phong vân.
Bôi tửu tân hôn tình chính viên,
Vọng liên, liên vọng đôi tân nhân