55.00
1 người thích
Đăng ngày 06/04/2017 10:43, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Mun Mi vào 17/06/2018 13:41, số lượt xem: 737

Phiên âm:

Khuê trung khuê nữ khấp mộng nhân,
Chính thanh xuân, tuyệt thế giai nhân.
Bất tri tam, tứ dư niên hậu,
Nhi tâm phụ mẫu hữu tri hề?

Dịch nghĩa:

Nơi phòng khuê, người con gái khóc người trong mộng,
Vừa lúc thanh xuân, (là) người đẹp nhất thế gian
Chẳng biết ba, bốn năm về sau nữa,
Chân tình con gái cha mẹ biết hay chăng?

Dịch thơ:

Khuê phòng người nữ khóc người yêu,
Lúc xuân xanh, đẹp nhất trần gian!
Chẳng biết hơn bốn năm sau nữa,
Lòng con, cha mẹ có biết chăng?