Bình minh lướt qua đàn chim sâu
rộn rã với đồ thêu và rèm len của chúng
Ở đây mọi thứ đều là lặng im và chữ nghĩa
Ôi Buổi Sớm Mai!

Tiếng cười ran dưới tán lá
nhánh cây rừng và lá khói um
à, rồi phía xa kia
niềm hớn hở một bình minh mới
nở trên vòng cùng thẳm muôn sao


Một vườn thơ năm châu/ Thơ dịch/ NXB Văn học, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)