16/01/2021 07:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bình minh
Aube

Tác giả: Monchoachi

Nước: Máctinic
Đăng bởi hongha83 vào 07/07/2008 17:48

 

Nguyên tác

Aube, aube frôlée de colibris affairés
à leurs broderies et leurs frises
Ici tout est silence et mot
O Matin!

Eclats de rire sous la feuillée
fumée des mornes et des feuillées
puis au loin, ah!
éjouissance d'une aube nouvelle
au dessus des anses étoiles

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Bình minh lướt qua đàn chim sâu
rộn rã với đồ thêu và rèm len của chúng
Ở đây mọi thứ đều là lặng im và chữ nghĩa
Ôi Buổi Sớm Mai!

Tiếng cười ran dưới tán lá
nhánh cây rừng và lá khói um
à, rồi phía xa kia
niềm hớn hở một bình minh mới
nở trên vòng cùng thẳm muôn sao
Một vườn thơ năm châu/ Thơ dịch/ NXB Văn học, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Monchoachi » Bình minh