Vĩ cầm ơi, vĩ cầm, hãy mở đầu điệu nhảy
Người yêu ta đấy
Nàng ngả vào đầu ta
Mái tóc nàng thơm mùi cúc dại
Nàng đã gội đầu giữa đồng cỏ hoa

Mái tóc nàng sực mùi lá cỏ
Thân thể nàng ngào ngạt mật ong
Nhưng trong mắt nàng có bầy ong nhỏ
Sắp sửa bu vào tên kẻ cướp nào đây