Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: chốn cũ (1) rêu phong (1)
Đăng ngày 13/08/2022 20:20, số lượt xem: 149

Rồi mai đây
Bóng mây qua ngọn cỏ
Chân trời vắng xa xưa
Mùa xuân về chốn cũ
Hoa còn, đá rêu phong

29/4/2022, Mỹ Phước