Em đã gặp để sẻ chia mãi mãi
Cuộc đời anh vất vả không yên
Anh biết yêu những con tàu từ đó
Những con tàu đưa anh tới nơi em

Chỗ thắt nút trăm ngả đường. Ngọn gió
Ánh lửa đèn phao. Một bến cảng mơ hồ
Anh thân thiết mảnh đất này vĩnh viễn
Đất có hồn khi em bước chân vô!

Cho đến cả phút đau thương lầm lỗi
Lúc khói sương mờ mịt phủ quanh mình
Anh duy nhất còn biết thương anh nổi
Chỉ vì em còn duy nhất yêu anh!


Nguồn: Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX, Bằng Việt dịch, NXB Văn học, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)