Gió lại thổi về rồi
Thổi ùn lên cao ngất
Những biệt ly chua xót
Cuốn từng vòng quanh tôi...
Đâu giấc mơ xa xôi
Cỏ mùa thu hây hẩy
Lá vàng như trang giấy
Bay tơi bời trong quê?
Và tôi đứng như mê
Giữa vòng thu vàng rợi
Nơi xưa ai đứng đợi
Những nàng tiên bên bờ?...

Ôi giấc mơ, giấc mơ...
Trong vòng vây chật chội
Tôi làm sao chịu nổi
Giấc mơ xa nhường kia
Giấc mơ không biệt ly
Không khổ đau chua xót
Không gió và tiếng hát!


Nguồn: Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX, Bằng Việt dịch, NXB Văn học, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)