Chiếc lá cuối cùng rơi
Nó quay vòng lao xuống
Xa nơi nó quen đứng
- Thân cây khoẻ dưới trời

Rồi chập chờn lơ lửng
Nhìn phía mùa xuân qua
Trong gió, lá lại dựng
Cái dáng trẻ đậm đà

Nó chuyển mình nó rơi
Phải chăng nói với rễ
Huyền thoại chu du lẻ
Tìm ánh sáng mặt trời?


Văn học nước ngoài số 6/ 2000 (chuyên đề văn học Rumani)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)