Xếp theo:

Trang trong tổng số 10 trang (97 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10]

Wallace Stevens

1879-1955, Mỹ
7 bài thơ, 1485 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/04/2008 09:05

Walt Whitman

24.50
1819-1892, Mỹ
52 bài thơ, 7306 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/09/2007 18:06

William Carlos Williams

1883-1963, Mỹ
19 bài thơ, 2523 lượt xem, 0 người thích
Do Cammy gửi ngày 02/06/2008 00:29

William Cullen Bryant

1794-1878, Mỹ
2 bài thơ, 1200 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/11/2008 18:33

William Stanley Merwin

1927-2019, Mỹ
9 bài thơ, 609 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 12/11/2017 07:26

William Vaughn Moody

1869-1910, Mỹ
1 bài thơ, 997 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/11/2008 00:17

Yusef Komunyakaa

1947-?, Mỹ
1 bài thơ, 948 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/01/2009 02:18

Trang trong tổng số 10 trang (97 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10]