Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: tình (1417)
Đăng ngày 08/03/2015 23:00, số lượt xem: 514

Giai nhân nên biết gồm hai loại:
Một loại trọng tiền, loại quí tình
Để sống cần tiền, ai cũng vậy
Nhưng người tình quí mãi theo mình.

Giai nhân đẹp thật chẳng bên ngoài
Cái đẹp bên ngoài khoe tướng sắc
Cái đẹp bên trong tỏ tánh hài
Trong ngoài đều đẹp, ấy người đẹp.

Yêu người thường đến bằng nhan sắc
Nhưng phải xét người qua tánh tình
Tình đẹp trong tâm làm cội gốc
Vẻ ngoài nhan sắc chỉ là hình.

Hình hài sắc tướng sẽ tàn phai
Tâm nết tánh hài còn mãi mãi
Ghi tạc trong lòng hỡi những ai
Yêu đương chớ nhắm vào nhan sắc!

Thu Giáp Ngọ 2014
Tình tự thi tập 1