Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: tình (1417) buồn (50)
Đăng ngày 05/05/2015 21:19, số lượt xem: 640

Độc ẩm trong hồng rót một chung
Lòng ta ấm lại nỗi khôn cùng
Người đời lặng chớ cười mai mỉa
Thế sự thôi đừng bới móc tung
Thuở ấy tình vui bầu cạnh liễu
Giờ đây ái nhạt bạn bên tùng
Trần gian mãi mãi sầu thi tửu
Chẳng lẽ duyên tình tại hợp xung.

Đông ngày 1.1.2015
Hoạ lại bài "ĐAU TÌNH" của Hàn Phong Tử