Thế còn anh?
Chân anh từng đặt tới nhà nào?
Nhà sơn mầu xám,
Nhà sơn mầu xanh?
Đã bước lên bao bậc thang xoáy ốc
Vào bao căn phòng tràn trề hạnh phúc
Tai lắng nghe âm thanh tiếng đàn
Miệng trả lời câu hỏi
Anh hãy nói:
Dấu vết nào anh để lại sau mình?
Dấu vết mọi người gột rửa
Và nguýt nhìn theo
Hay
Dấu vết vô hình muôn thuở
Nằm ỳ trong hồn nhau?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.