Thiển nghĩ tình ta quá muộn màng
Như màu nắng nhạt đảo bờ hoang
Chiều tan thoảng một vài cơn gió
Lối rã choàng đôi mảnh hạ vàng
Gợn những âm buồn trôi cuối hẻm
Tan từng sợi nhỏ rớt ngoài hang
Miền thơ lắng giữa làn mây bạc
Lẫn khói hoàng hôn nẻo địa đàng.

Ngày 01/04/2024