Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/01/2019 08:14, số lượt xem: 285

Ngẫm lại tình xưa đến lạ kỳ
Viết thơ tựa lại giấc chiêm bao
Trong thơ tôi viết như thằng bé
Thằng bé thơ ngây chẳng biết gì

28/01/2019