Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/05/2017 09:34, số lượt xem: 279

Dường như ai nói liên thiên
Trông mong lưu luyến làm điên người rồi
Mảng béo thong thả dần trôi
Mặc cho nước lũ nổi trôi theo dòng

Nhớ ai xao xuyến trong lòng
Ngậm ngùi buồn tủi theo dòng sông kia
Nặng tình thương nhớ ai kia
Về đêm khóc tủi duyên kia vô tình

22/05/2017