Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Tựa vào một giấc mơ (1)
Đăng ngày 21/01/2018 13:28, số lượt xem: 243

Muốn co kéo thế giới
Tựa vào một giấc mơ
Anh lạc vào bất tận
Như mới bắt đầu yêu

Anh đi tìm dĩ vãng
Câu hỏi muốn hỏi em
Đáng ra chuyện có nhẽ
Ngô khoai từ năm nào?

20/01/2018