Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Facebook add kết bạn (1)
Đăng ngày 28/10/2017 10:27, số lượt xem: 245

Ai em cũng kết bạn
Trừ duy nhất một người
Facebook add kết bạn
Là em từ chối luôn

Em có biết làm thế
Người đó buồn lắm không
Bời khi không người đó
Quan tâm người dưng chăng?

28/10/2017 Có lẽ tự tôi cũng trả lời được nhưng cứ hỏi vu vơ vậy.
Từ chối vì có lẽ
Không muốn nói gì thêm
Phải chăng tôi ngộ nhận
Ảo tưởng lối thoát ra