Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Bóng trăng (1)
Đăng ngày 02/08/2017 09:07, số lượt xem: 546

Ai dạy tình yêu ý ngọt bùi
Là em, em đó phải em không?
Ai đem phớt lờ qua ánh mắt
Bóng nắng đem theo tình ngây dại

Tôi lại thèm chỉ ước một lần
Một lần được ước tới thiên đường
Một lần mong chạm tới ánh trăng
Được thấy bóng trăng có nàng tiên

02/08/2017
Cảm giác lại thấy nhớ!