Mặt em quay trong chiếc ô cũ
Ngọn gió xanh
Một chiếc bè trôi giữa dòng sông đen
Chiếc bè không người đi lừng lững trong đêm
Bám lặng lẽ rong rêu và cỏ dại
Một cây gạo nở hoa đỏ chói
Con đường qua khe núi
Con đường quên lặng ngày xưa
Tiếng gà xao xác nắng trưa
Bóng lá ngả về thăm thẳm
Ngày xưa có thể yêu bất cứ cô gái nào trên xe điện
Đến bây giờ lòng chẳng thể yêu ai

Nơi tận cùng mọi con đường
Một chiếc mũ rách
Úp trên nấm mồ sỏi cát
Nơi tận cùng mọi con đường
Pho tượng đá cụt đầu đứng sững
Nơi tận cùng hoàng hôn
Trên vỏ chai trống rỗng


1973