Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/02/2021 16:54, số lượt xem: 85

Ai gọi tên ông là Phật nhỉ
Phật gì mà miệng cứ toe loe
Bụng phình nên áo che vai nửa
Má phính tai to thật chú hề

Long trượng tay cầm sao uy thế
Bồ hoàn chiễm trệ kể oai ghê
Sư sãi tượng ông xuỳ sụp lậy
Tuý luý ông cười lũ ngô nghê