Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/02/2021 16:38, số lượt xem: 241

Vẫn biết là người trong mộng
Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Vẫn biết là người xưa ấy
Gặp lại mà lòng chẳng thấy nao nao

Lục bát cải biên:
2-2-2
3-3-2