Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/02/2021 16:38, số lượt xem: 86

Vẫn biết là người trong mộng
Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Vẫn biết là người xưa ấy
Gặp lại mà lòng chẳng thấy nao nao

Lục bát cải biên:
2-2-2
3-3-2