Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/02/2021 18:59, số lượt xem: 113

Em nói rằng khi yêu em sẽ điên
Nhưng thực sự ra em lại hám tiền
Anh đã sai rồi, sai rồi, khi nghĩ mình có thể
Kệ bỏ đời, kệ bỏ thứ đầu tiên