Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2015 15:53, số lượt xem: 338

Rượu uống thêm vào để vẽ thơ
Lòng say tứ đẹp chẳng nghi ngờ
Tung hoành chữ lượn tâm thêu ý
Xả láng câu luồn bút dệt tơ
Ảm đạm trăng mờ xe kiếp đợi
Âm u gió nhẹ nối duyên chờ
Đời vui sướng khổ hoà trên giấy
Đắm đuối qua ngày thoả mộng mơ!