Quả tròn da láng dễ dàng lăn
Thân mẩy mùi thơm thịt lại săn
Mỏng vỏ phô mình quầy thức uống
Căng xuân bẹo dáng sạp rau ăn
Đá chanh sang trọng trên khai quý
Mắm ớt quê mùa dưới đĩa cằn
Ỏn ẻn dụ hoài cô ốm nghén
Hương thanh ai nấy khó mà dằn

Langthangnet