Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/08/2015 07:36, số lượt xem: 301

Giao thừa điểm khắc đón Xuân sang
Cả nước mừng vui Tết rộn ràng
Pháo rộ đầy trời hương sắc toả
Hoa cười khắp nẻo nhạc tình vang
Khai dòng nguyện chúc Đường thi ngọc
Nhả bút cầu mong Lục bát vàng
Rượu đắm trà thơm mời bạn hữu
Đời tròn hạnh phúc mộng an khang.