Gửi tặng hoa hồng đến cố nhân
Ngày xưa mộng ước đẹp như thần
Say mê một thuở vùi trong dạ
Vấp ngã đôi lần hửng bước chân
Bởi lắm vương tình đời mãi nặng
Nên nhiều vướng nợ kiếp đang ngân
Xa xôi bóng cũ còn lưu luyến?
Gặp mặt bây giờ có ái ân?

Minh Thư